Circolo Restaurant

45 Bond St. , Noho – New York , NY

Restaurant Renovation